WYSIWYG Web Builder
@ Dragan Pavlovic
Made by Dragan Pavlović
ПСД "Др Лаза Марковић" ИригПСД "Др Лаза Марковић" Ириг
[О нама][Галерија][Вести][Разно][Контакт]
Друштвом управљају његови чланови преко својих представника у органима и облицима организовања Друштва.

Органи Друштва су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор,Веће части и Начелиштво.

Председника Скупштине бира Скупштина Друштва из реда истакнутих, дугогодишњих и заслужних спортских радника Друштва, на предлог Кандидационе комисије Скупштине, на време од четири године и може бити поново биран на исту функцију.
Председник Друштва је председник Скупштине и Управног одбора Друштва.
Почетна страница